Vi har just nu ett begränsat antal HD/ED röntgentider hör av er vid intresse så hjälper vi er!
- Huvudsida
- Kenneln
- Nyhetsarkiv
- Hundar
- Valpar
- Exporter
- Månadens hund
- Omplacering
- Vattenarbete
- Utställning & Prov
- MH
- Rapportera resultat
- Träffar
- Minneslund
- Fotogalleri
- Rasinformation
- Id-märkning
- Kontakta oss
- Blogg
- Gästbok
- Länkar
 

MH

Grindvaktens Concordia Candy BLE

Nedan kan du läsa resultatet av mentalbeskrivningen som gjordes
2009 02 07! Rasmedelvärde = RM, Beskrivare:Lorentz Ogbjer

Kod

RM

1

2

3

4

5


Kontakt

1a
hälsning, 1b Samarbete, 1c Hantering


1a

3,5

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Överdrivet kontakt-tagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b

3,3

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. provas inte i detta moment

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1c

3,3

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker,drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.

Accepterar,
svarar med kontakt-beteende.

Accepterar,
svarar med överdrivet kontakt-beteende.


Lek 1
2a Leklust, 2b Gripande, 2c Dragkamp


2a

3,1

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b

2,7

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

2c

2,0

Griper inte.

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.

Griper, drar emot, men släpper och
tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar – även under den passiva delen – tills testledaren släpper.


Förföljande & Gripande
3a
Förföljande(görs 2 ggr se 1:a & 2:a), 3b Gripande(görs 2 ggr se 1:a & 2:a)


3a

1:a

2,8

Startar inte.

Startar, men avbryter.

Startar eller
springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med
hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Startar direkt
med hög fart. Springer förbi bytet.
Kan vända.

3a

2:a

2,8

Startar inte.

Startar, men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad – bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b

1:a

1,9

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller
föremålet i
minst 3 sek.

3b

2:a

1,9

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griperdirekt. Behåller föremålet i minst 3 sek.


Aktivitet4

2,7

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.

Är uppmärksam
och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-höjningar.

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.


Avst.lek

5a Intresse, 5b Hot/Agg , 5c Nyfikenhet, 5d Leklust, 5e Samarbete


5a

2,7

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott.

Intresserad. Vill iväg, enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök.

5b

1,1

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första del.

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del.

5c

2,0

Går inte fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5d

1,7

Visar inget intresse.

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5e

1,7

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.


Överraskning

6a Rädsla, 6b Hot/Agg, 6c Nyfikenhet, 6d Kvarstående rädsla, 6e Kvarstående intresse


6a

3,4

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

6b

1,3

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c

2,2

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram. (i tid)

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.

6d

2,3

Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6e

1,6

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager.


Ljudkännslighet

7a Rädsla, 7b Nyfikenhet, 7c Kvarstående rädsla, 7d Kvarstående intresse


7a

3,1

Stannar inte eller kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.

7b

3,0

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp

7c

1,6

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge eller tempoväxling vid ngn av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen.Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7d

1,4

Visar inget intresse.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle.

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager.


Spöken
8a Hot/Agg, 8b Kontroll, 8c Rädsla, 8d Nyfikenhet, 8e Kontakt


8a

1,8

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

8b

3,7

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena . Kortare avbrott.

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8c

3,0

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.

8d

2,3

Går framtill fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. Går inte fram i tid.

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.

Går fram till fig. när föraren står bredvid.

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp.

8e

3,0

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. Går inte fram i tid.

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.


Lek 2


9a

2,7

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9b

2,2

Griper inte.

Griper inte, nosar bara på föremålet.

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet i farten.


Skott


10

2,0

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat.
Återgår inte till lek /passivitet.

Berörd, rädd.
Alt. vill lämna platsen,
försöker fly. Alt. föraren avstår skott.