<% Dim color1, color2, color3, person color1 = "ee1e25" color2 = "f48567" color3 = "ffffff" person = "JaAr" %> Jan Arnetz
Alla företag förväntas ha en stark relation till kunder, samarbetspartners och medarbetare. En relation som bygger på ömsesidigt förtroende, visad omtanke och oförtäckt uppskattning.

Söker du levande presentreklam med naturlig växtkraft, bör du inte missa vårt utbud  av PromoSeeds produkter. Du hittar dem på www.promoseeds.se PromoSeeds Sverige, ingår i en internationell företagsgrupp med verksamheter i Skandinavien, England, Holland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och USA.

Jan Arnetz är en entreprenör och mentor. Besjälad av övertygelsen att "ingenting är omöjligt". Jan är engagerad i nätverksbyggande och har många strängar på sin lyra. Han hittar alltid uppslag och kreativa lösningar på dina frågeställningar.

Du når honom på tel 08-708 00 82 alternativt
mobil: 0705-14 50 40 eller
mail: jan.arnetz@promoseeds.se


Jans motto:
"Vi ställer upp när andra ställer in"
.

 

PromoSeeds i Sverige
Jan Arnetz
Box 471 20
100 74 STOCKHOLM
08 - 708 00 82
www.promoseeds.se